Szukaj

Oferta specjalna: IMP02486

IMP02486
Miejscowość: PUSTKOWO
Dzielnica:
Powierzchnia: 18 887 m2

Cena: 2 000 000 PLN

Oferta specjalna: IMP02479

IMP02479
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: OSÓW
Powierzchnia: 888 m2

Cena: 365 000 PLN

Oferta specjalna: IMP02563

IMP02563
Miejscowość: DROGORADZ
Dzielnica:
Powierzchnia: 3 630 m2

Cena: 236 000 PLN

Regulamin

 

K orzystając ze stron serwisu internetowego Imperia Nieruchomości akceptują Państwo bez ograniczeń oraz jakichkolwiek zastrzeżeń niniejsze zasady. Każdy korzystający z serwisu internetowego agencji Imperia Nieruchomości oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej "noty prawnej" oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania jej postanowień.

W szystkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Imperia Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim przedstawionych.

Imperia Nieruchomości nie udziela również jakiejkolwiek gwarancji, dotyczącej formy, treści oraz aktualności zamieszczonych informacji.

Imperia Nieruchomości zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w serwisie internetowym bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.

I nformacje na stronach internetowych lub uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego w tym podane ceny nieruchomości i ich parametry mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu Cywilnego oraz nie wiążą prawnie Imperia Nieruchomości.

Aktualne ceny mogą odbiegać od podanych w serwisie internetowym i są dostępne w bezpośrednim kontakcie z właścicielem oferty.  Imperia Nieruchomości zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen nieruchomości w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Z awartość serwisu internetowego wraz z wszelkimi materiałami są prawnie chronione. Wszelkie informacje zawarte w serwisie niezależnie od formy, kompletności mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od  Imperia Nieruchomości.